Margreth Hoek

projectcoördinator
m.hoek@stichtingbmp.nl
 
Margreth Hoek werkt sinds november 2015 bij stichting BMP. Vanaf 2020 is zij projectleider van het project Ronduit ziek, waarin ouders en jongeren in VerhalenLabs ronduit praten met andere ouders en jongeren en experimentern met nieuwe vormen om hun eigen verhaal te ontwikkelen. 
Eerder was zij als coördinator bij het project Wijkacademies Opvoeden en Meer betrokken bij de Wijkacademie Holendrecht en bij het het borgen van de kwaliteit van de werkwijze van de wijkacademie Opvoeden nu op meerdere plaatsen wijkacademies worden gestart.  
 
Margreth Hoek is geïnteresseerd in directe zorgrelaties: waarom zorgen mensen voor elkaar en wat is nodig om deze zorg goed te laten verlopen? Daarnaast heeft zij oog voor witte vlekken of taboes: zaken waarover men het niet heeft maar die er wel toe doen en waarvoor het belangrijk is dat er een visie wordt ontwikkeld. Ze werkte als activiteitenbegeleidster, studeerde economie en raakte geïnspireerd door de zorgethiek. In 2008 promoveerde zij op het maken van een zorgethische analyse van het Nederlandse gezinsbeleid. Zij verrijkte het beleidsdebat opvoedondersteuning met een innovatief beleidsverhaal over ouders en ouderschapsondersteuning en ziet een kind grootbrengen als een groeiproces dan om diverse redenen. 
 
Als medewerker van JSO verrichte zij praktijkgericht beleidsonderzoek in het werkveld jeugd en schreef onder andere de theoretische onderbouwing voor opvoedondersteuning bij vaders. Als projectleider bij het Nederlands Jeugdinstituut en als redacteur bij het tijdschrift Ouderschapskennis ontwikkelde zij zich tot een expert ouderschap. Zij is eigenaar van Bureau Hoek en ontwikkelt in co-creatie met ouders methodieken voor het werken met ouders zoals: Houvast, voor ouders die steun zoeken, Het Ouderschapsspel en Jouw verhaal - Ons verhaal.