Gegevens BMP

 

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie
Asterweg 19 C7
1031 HL  Amsterdam
Tel: 020 - 428 27 28
E-mail: info@stichtingbmp.nl
https://www.stichtingbmp.nl

IBAN: NL16RABO 0388 0278 00
BIC: RABONL2U

KvK Amsterdam: 41224688

Fiscaalnummer (RSIN): 0078.88.053

 
 
De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden vanwege het maatschappelijk belang van de stichting en ontvangen hiervoor geen vergoeding.
De stichting volgt qua salariëring van de medewerkers vrijwillig de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.