Doel

Stichting BMP is een landelijke projectorganisatie die tot doel heeft om vanuit een onafhankelijke opstelling de deelname van mensen aan maatschappelijke en culturele initiatieven te bevorderen. BMP richt zich op het verkennen van maatschappelijke en culturele thema’s en op het ontwikkelen van methoden van aanpak. Het scheppen van ruimte voor individuen, groepen en organisaties om nieuwe onderwerpen op te pakken en zelf invulling te geven aan projecten is een belangrijk uitgangspunt.