Producten

Stichting BMP heeft vele publicaties uitgebracht.
U kunt ze hier bestellen. Of, als ze niet meer leverbaar zijn, kunt u de meeste publicaties als pdf lezen en downloaden.

LET OP: VOOR DE PRODUCTEN DIE U GRATIS WORDEN AANGEBODEN WORDEN WEL VERZENDKOSTEN GEREKEND

Alle publicaties

Vrijheid is een groot begrip

mei 2020
auteurs: 
Saskia Moerbeek, Frank von Meijenfeldt (red.)
status: 
Te downloaden als PDF
prijs: 
0,00

 

 

Onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt continu naar een passende invulling van de activiteiten op 4 en 5 mei om het inclusieve karakter van de herdenking en viering op deze dagen te waarborgen. Ook is het belangrijk om de motivaties van mensen om al dan niet deel te nemen aan genoemde activiteiten te begrijpen. Het Comité heeft daarom de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), in het kader van het lustrumjaar 2020 (75 jaar vrijheid), gevraagd om onderzoek te doen onder Bosniërs en Irakezen die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen. De vraagstelling van dit onderzoek is hoe mensen uit deze groepen vrijheid, onvrijheid en herdenken in de landen van herkomst en in Nederland beleven. 

Doel van het onderzoek is om op basis van persoonlijke verhalen inzicht te krijgen in de betekenis die de begrippen vrijheid en onvrijheid voor Bosniërs en Irakezen hebben, in de ervaringen die zij hebben met herdenken en in de toekomstbeelden die zij hier bij hebben. De conclusies van het onderzoek zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het denken over de toekomst van het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van de bevrijding en vrijheid in Nederland.

 

Praktische informatie

Wat: Vrijheid is een groot begrip.
Onderzoek naar de beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken door Bosniërs en Irakezen in Nederland.
Auteurs: Saskia Moerbeek en Frank von Meijenfeldt (red.)
Uitgave: 2020 Volume: 86 pagina’s
Download: lees op de website van het Nationaal comité 4 en 5 mei de volledige publicatie of

 download het hier (PDF, 7,45 MB). 

 

https://issuu.com/nationaalcomite4en5mei/docs/vrijheid_is_een_groot_begrip_-_site

publicatievorm: 
PDF

Verslag haalbaarheidsonderzoek Nederlands Oral History Centrum

januari 2018
auteurs: 
Saskia Moerbeek
status: 
Te downloaden als PDF
prijs: 
0,00

 

 

Het haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlands Oral History Centrum is door de stichting BMP uitgevoerd in de periode april tot met december 2017. In die periode zijn 43 interviews afgenomen met vertegenwoordigers van musea, universiteiten, archieven, KNAW instituten, maatschappelijke initiatieven, fondsen en de Rijksoverheid, heeft er een expertmeeting plaatsgevonden en is een korte internet search uitgevoerd naar vergelijkbare buitenlandse initiatieven.

Het onderzoek laat zien dat alle geïnterviewden van mening zijn dat actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de historische wetenschap, de erfgoedsector, de informatie technologie en het cultuurbeleid een oral history centrum zeer noodzakelijke en gewenst maken.

Het verslag is hieronder online te lezen of als pdf te downloaden:

 

 

In vervolg op het Haalbaarheidsonderzoek Nederlands Oral History Centrum gaat stichting BMP samen met partners kijken hoe het Nationaal Knooppunt Oral History verder ontwikkeld kan worden.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de plannen voor een Nationaal Knooppunt Oral History meld je dan aan voor de onregelmatig verschijnende digitale Nieuwsbrief.

publicatievorm: 
PDF

Publicaties ouder dan 5 jaar