Projectomschrijving: Levensverhalen en Opvoeding - Over grenzen

Het project Levensverhalen en Opvoeding werkt aan ontmoeting en binding van mensen met een Nederlandse en migrantenachtergrond en draagt bij aan de sociale cohesie in buurten. De subdoelen voor dit project werden als volgt geformuleerd:

 • Bespreekbaar maken van het onderwerp opvoeden binnen verschillende etnische groepen op wijk/buurtniveau.
 • Mensen aansporen hun eigen ervaringen en inzichten uit te wisselen en tot onderwerp van gesprek te maken.
 • Verhalen van migranten verzamelen waarin hun expliciete en impliciete mensbeelden en denkbeelden over opvoeden naar boven komen.
 • Een netwerk van mensen maken die zich vrij voelen om elkaar aan te spreken als het over opvoedingsvragen gaat.
 • Een theaterstuk te produceren door en voor buurtbewoners, dat laat zien dat opvoeden niet alleen een zwaar onderwerp is, maar ook een vrolijk onderwerp en dat je als mensen veel van elkaar kunt leren, ook van de mensen waarvan je dat niet verwacht (doorbreken van stereotypen).

 
Kerngroep
In Geuzenveld-Slotermeer is een kerngroep van wijkbewoners gevormd die op basis van eigen ervaringen, het onderwerp opvoeden heeft verkend, (oudere) buurtbewoners heeft geïnterviewd, mee heeft gedacht over de plekken waar het gesprek over opvoeden in de wijk plaats kon vinden en deelnemers voor de theatervoorstelling heeft geworven. De kerngroep bestaat uit een achttal deelnemers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Iraanse en Portugese afkomst, variërend in leeftijd van 17 tot 64 jaar. Het is een dynamische groep, waarin ieder een eigen inbreng heeft. De een zoekt naar mogelijkheden om jongeren te betrekken, de ander kijkt hoe de uitkomsten van het experiment politiek vertaald kunnen worden en een derde richt zich op het maken van portretten van wijkbewoners.
 
Het wijkexperiment volgde vanaf de start in september 2010 twee lijnen. De kerngroep van buurtbewoners die vanuit de eigen ervaringen het onderwerp opvoeden verkende en het initiatief oppakte voor het organiseren van een voorstelling en een festival in de buurt. En tegelijkertijd, mede op initiatief van de kerngroep, op zoveel mogelijk plaatsen in de wijk het gesprek over opvoeden aangaan.
 
In de eerste fase van het wijkexperiment heeft de kerngroep ervoor gekozen om het gesprek over opvoeden op zoveel mogelijk plekken in de wijk op gang te brengen. In deze periode van het project is op de volgende plekken in de wijk één of meer keer over opvoeden gesproken:

 • Brede school ’t Koggeschip
 • Multiculturele huiskamer de Brug
 • Buurtrestaurant Van Harte
 • Vrouwencentrum de Hippe Heks
 • Verzamelgebouw Pluspunt

In deze gesprekken hebben zo’n 140 mensen meegedaan.

De methodieken die in de wijkexperimenten gewerkt hebben zijn:

 1. Theatrale werkvormen
 2. Schilderen en tekenen
 3. Video en film
 4. Weblog
 5. Animatie
 6. Groepsgesprekken aan de hand van verschillende methodes

In de tweede fase is gericht gewerkt aan een theatervoorstelling over opvoeden met de titel "Over grenzen". Bij het maken van deze voorstelling is nauw samengewerkt met theater- en videoproductiebedrijf IJver.

Producten

Dit experimenten heeft o.a. tot het weblog van een jonge vader en een multimediavoorstelling (waarin naast toneel ook gewerkt wordt met dans, video en dergelijke) geleid.

 

Looptijd vanaf: 
september 2010 tot juli 2011