Projectomschrijving: Ontwikkeling Positie Oudere Migranten

In het project OPOM komen oudere migranten zelf aan het woord. Oudere Turken, Marokkanen en Surinamers vertellen hoe zij het vinden om in Den Haag te wonen en wat zij denken dat er in deze stad zou moeten gebeuren om het leefklimaat te verbeteren.

Uit de verhalen die zij vertellen, wordt duidelijk wat het betekent om als migrant in een ander land oud te worden. Ook wordt duidelijk hoe ze zich met de jaren onderdeel van de Haagse samenleving zijn gaan voelen.

Vanuit hun eigen levenservaring hebben oudere migranten naar de toekomst gekeken en voorstellen ontwikkeld voor een leefbaar, dynamisch Den Haag. Een losser netwerk van groepjes oudere migranten en andere belangstellenden zijn bij de uitwerking van die voorstellen betrokken.

 

Looptijd vanaf: 
januari 2002 tot januari 2004