Saskia Moerbeek

directeur
moerbeek@stichtingbmp.nl

Saskia Moerbeek is sinds 1989 verbonden aan de stichting BMP. Ze is projectmedewerker, projectleider en projectontwikkelaar van uiteenlopende projecten geweest. Sinds 2009 is ze (meewerkend) directeur van de stichting.

Saskia heeft Culturele Antropologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met Noord Afrika en het Midden Oosten als specialisatie  en etnische studies en bestuurskunde als bijvakken. Voordat ze bij BMP kwam werken en in aanvang ook gelijktijdig met het werk voor BMP, werkte ze als beleidsfunctionaris voor de KBO Noord Holland en als participatiefunctionaris bij het KMC Noord-Holland en het Noord-Hollands Participatie Instituut.

"Het werken bij BMP heeft mij altijd de mogelijkheid geboden om maatschappelijke onderwerpen die ik zelf belangrijk vind aan de orde te stellen en om mijn antropologische interesses en manier van werken in praktijk te brengen. Het mooie van het werken bij BMP is dat het niet alleen over wetenschap gaat, maar dat je op allerlei manieren bij kan dragen aan maatschappelijke veranderingsprocessen. Op basis van een maatschappelijk vraagstuk een project ontwerpen en zich dat langzaam zien voltrekken kan mij mateloos boeien."

In haar vrije tijd schrijft Saskia voor de wijkkrant de Eilander, houdt ze zich bezig met de ontwikkeling van de Dijksgracht als woongebied en rafelrand en zingt ze in het vocaal ensemble Dwarsklank. In het verleden heeft ze vele jaren als vrijwilliger voor diverse migrantenorganisaties in Amsterdam gewerkt.