Actieonderzoek in Haarlem

Op verzoek van de gemeente Haarlem en het ministerie van BZK voert BMP een actieonderzoek uit naar de succes factoren van project Lelie en de betrokkenheid van bewoners in de Haarlemse wijk Transvaal.

Doel van het onderzoek is na te gaan welke factoren uit het project Lelie 1.0, dat zich richtte op het tegengaan van ondermijning, succesvol waren en op welke wijze bewoners actief betrokken worden bij verbetering van de wijk in het kader van project Lelie 2.0

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met ambtenaren van verschillende afdelingen, leden van het Sociaal Wijkteam, stichting Dock en andere belangrijke spelers in deze wijk.