Wekelijkse gesprekken

Aan de grote tafel in de hal van wijkschool Charlois gebeurt iets bijzonders. Daar, onder het licht van de dakkoepel, komt wekelijks een groep jongeren bijeen om te praten over hun ervaringen met school en hun levensloop. Het zijn allen jongeren met een verhaal en met een indrukwekkend vermogen om naar zichzelf te kijken en de gebeurtenissen uit hun levens in context te plaatsen. Zij hebben school vroegtijdig verlaten of denken erover om dat te doen. Aan tafel spreken ze over hun jeugd, hun dromen, hun angsten of twijfels en hun ervaringen met school.

 
De eerste serie bijeenkomsten vindt plaats in de periode april-juni 2012. Bij elke bijeenkomst wordt een vraag voorgelegd, zoals ‘wat betekent een diploma voor jou’, ‘wat heb je nodig van jezelf, school en je ouders om je diploma te halen?’ Daarnaast vertellen de jongeren over zichzelf aan de hand van spoken word teksten, collages of van een voorwerp of afbeelding waar zij iets mee hebben.