Projectomschrijving: Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis

Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis

Stichting BMP heeft een tijd geleden, samen met een aantal partners het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een landelijk Knooppunt Oral History. Dit Knooppunt is na een lange voorbereidingstijd in het najaar van 2021 officieel van start gegaan onder de naam “Sprekende geschiedenis".

Wat is oral history?

Oral history legt levensverhalen, getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen en de betekenis die zij geven aan hun erfgoed vast - in hun eigen (leef)omgeving of binnen de muren van bijvoorbeeld een museum. Het gaat om verhalen die worden verzameld door middel van (open) interviews en door gebruik van andere mondelinge bronnen. Oral history vertelt verhalen van groepen en gemeenschappen die weinig aan bod komen en draagt daarmee bij aan andere en nieuwe perspectieven op de hedendaagse geschiedenis en het erfgoed. Ook is oral history belangrijk voor zingeving en identiteitsvorming. Het vertellen van een persoonlijk verhaal helpt om het eigen leven in perspectief te zien en om dit in een bredere (historische) context te kunnen plaatsen. In de erfgoedwereld wordt steeds meer erkend dat het de verhalen van mensen zijn die betekenis geven aan objecten, gebouwen en landschappen. Het Europese Faro verdrag is in dit kader belangrijk.

Doel Knooppunt

  1. Kennis en ervaring op het gebied van oral history te delen.
  2. De ontwikkeling en uitvoering van Nederlandstalige oral history projecten en onderzoek te stimuleren.
  3. Bij te dragen aan het vindbaar en doorzoekbaar maken van oral history collecties en een etalage van lopende projecten te bieden.
  4. De presentatie van oral history materiaal aan het publiek te stimuleren.
  5. De ontwikkeling van een levendige Nederlandstalige oral history community te ondersteunen.
  6. Actief bij te dragen aan een grotere inclusiviteit en diversiteit van de geschiedschrijving en erfgoedsector.
  7. Te lobbyen bij de overheid en financiers.

Het doet dit door samenwerking en kruisbestuiving tussen musea, archieven, universiteiten, kennisinstituten en maatschappelijke initiatieven te stimuleren. Het Knooppunt wordt in ruim drie jaar ontwikkeld als een project van stichting BMP. Daarna wordt het overgedragen aan een relevant landelijk instituut.

Eigen website

“Sprekende geschiedenis” kent een eigen website waarop een (groeiend) overzicht wordt geboden van oral history collecties, lopende oral history projecten en onderzoek en, onder de titel “Sprekende voorbeelden” voorbeelden van geslaagde publiekspresentaties van oral history materiaal. Daarnaast biedt de website antwoord op allerlei praktische vragen en geeft een beeld van het netwerk van organisaties en personen die zich met oral history bezighouden.

sprekendegeschiedenis.nl