Eerste voortgangsbericht Ongekend bijzonder

Het eerste voortgangsbericht van het project, over de periode oktober 2013 – maart 2014,  is verschenen. Het geeft allerlei doorkijkjes over de afgelopen maanden: De Ouverture – de aftrap van het project, het voorbereidend veldonderzoek door Bureau Wijkwiskunde, bijeenkomsten van de landelijke expertgroep en de stedelijke stuurgroepen, het historisch onderzoek en veel meer.