Projectomschrijving: Storianan Skondi di Karibe

Foto: Rose Mary Allen interviewt vrouw op Curaçao in de jaren 80.

Sinds de jaren 50 hebben visionaire pioniers zoals Paul Brenneker, Elis Juliana, Bòi Antoin en Rose Mary Allen zich gewijd aan het verzamelen van oral history interviews op de Nederlandse Caraïben. Deze interviews bevatten persoonlijke verhalen, tradities, liederen, spreekwoorden en taal van oudere generaties in dat gebied. Een deel van dit materiaal is gedigitaliseerd en toegankelijk voor een breed publiek, maar ook een groot deel bevindt zich nog op verouderde cassettebandjes en VHS-Tapes. Als dit materiaal niet snel gedigitaliseerd wordt, dreigen belangrijke verhalen binnen de geschiedenis verloren te gaan.

Sinds de jaren 50 hebben visionaire pioniers zoals Paul Brenneker, Elis Juliana, Bòi Antoin en Rose Mary Allen zich gewijd aan het verzamelen van oral history interviews op de Nederlandse Caraïben. Deze interviews bevatten persoonlijke verhalen, tradities, liederen, spreekwoorden en taal van oudere generaties in dat gebied. Een deel van dit materiaal is gedigitaliseerd en toegankelijk voor een breed publiek, maar ook een groot deel bevindt zich nog op verouderde cassettebandjes en VHS-Tapes. Als dit materiaal niet snel gedigitaliseerd wordt, dreigen belangrijke verhalen binnen de geschiedenis verloren te gaan.

In nauwe samenwerking met Rose Mary Allen, Beeld en Geluid, DANS en het Nationaal Archief Curaçao, gaat het Knooppunt Sprekende geschiedenis in 2024 aan de slag met het digitaliseren, toegankelijk maken en presenteren van de oral history interviews die Rose Mary Allen afnam. Dit waardevolle materiaal, dat is opgenomen tussen 1980 en 1995, omvat interviews met mensen op de eilanden, migrerende gemeenschappen en (klein)kinderen van tot slaafgemaakten. Het vormt belangrijk bronmateriaal voor een diepgaande en gelaagde geschiedschrijving van de Caraïben en draagt bij aan de identiteitsvorming van huidige en toekomstige generaties.

Het project heeft als doel:

  1. Digitaliseren en bewaren: Het digitaliseren en duurzaam bewaren van het oral history materiaal, beginnend met het werk van Rose Mary Allen.
  2. Doorzoekbaarheid: Het doorzoekbaar maken van het interviewmateriaal, inclusief het vertalen van transcripties van Papiaments naar Nederlands en Engels.
  3. Presentatie aan het publiek: Het ontwikkelen van (digitale) presentatievormen van het materiaal voor een breed publiek op de Cariben en in Nederland, in samenwerking met jongeren, kunstenaars en het Nationaal Archief Curaçao.

Met het project Storianan Skondi di Karibe streven we ernaar de verhalen van het verleden te behouden voor de toekomst. Door samen te werken, hopen we een brug te slaan tussen generaties, culturen en gemeenschappen, waarbij het rijke erfgoed van de Caraïben tot leven komt voor een nieuwe generatie.

 

Blijf onze website en sociale mediakanalen volgen voor meer informatie over het project, de voortgang en de betrokken partners. 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds.

 

 

 

 

 

Looptijd vanaf: 
januari 2024