Gespreksronde

 

Gespreksronde met maatschappelijke partners
Conform de opzet van het project is er in de eerste helft van 2001 een uitgebreide gespreksronde georganiseerd over het tussentijds verslag. Doel van deze gespreksronde was:
  1. Het toetsen van de visie van de Projectgroep.
  2. Het wegen van het belang van de verschillende thema’s en doelstellingen uit het rapport.
  3. Het inventariseren wat er aan ideeën en plannen is om verder te gaan.
De gespreksronde bestond uit:
  1. Interviews en gesprekken met vertegenwoordigers van individuele maatschappelijke organisaties, instellingen, overheden en ondernemingen.
  2. Groepsgesprekken met zelforganisaties van migranten, adviesraden, moskeeën, politici en met een aantal jongeren.
  3. Expertmeetings met deskundigen en betrokkenen over de positie van remigranten, pendelaars en ouderen in de landen van herkomst