Start Wijkacademie Slaaghwijk 21 maart

Opvoeden gebeurt in de eerste plaats in het gezin, maar ook daarbuiten op school, in de buurt, op de sportvereniging, etc. Veel mensen kennen de uitspraak “Er is een heel dorp voor nodig om een kind op te voeden”, maar in de praktijk doen we het vaak alleen of met z’n tweeën.
De Wijkacademie Opvoeden Slaaghwijk bestaat uit een kerngroep van ouders en zij willen graag dat er in de wijk meer over opvoeden gepraat wordt. Wilt u tijdens de miniconferentie met ons het gesprek aangaan?
 
MAANDAG 21 MAART
10.00 – 14.00 UUR
HUIS VAN DE BUURT
OP EIGEN WIEKEN
VALKENPAD 5
 
 

Programma miniconferentie

 
10.00 inloop en koffie
 
10.30 Opening bijeenkomst
 
10.45 Inleiding thema’s a.d.h.v filmfragmenten
- Communicatie in de wijk (bereiken en begrijpen)
- De ideale vader
- (lastig) gedrag jeugd
 
11.15 Installatie kerngroep Wijkacademie door
Wethouder Roos van Gelderen
 
11.30 Workshops rondom de drie thema’s
 
13.00 Plenaire terugkoppeling
 
13.30 Lunch
 
14.00 Einde bijeenkomst
 
De uitnodiging is hier als pdf te bekijken: