Video's

 • Mijn moeder zei altijd ‘meisje zorg dat je je broek op kan houden’

  Interview met producent Karin de Roo, Markant Amsterdam

  In Amsterdam vervult Markant, Centrum voor Mantelzorg en Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning, een opmerkelijk rol in AMWAHT Plus. Markant heeft de producentenrol in drie stadsdelen (Centrum, Nieuw West en Zuidoost). Een gesprek met manager Karin de Roo.
   
  “Ik kwam in aanraking met AMWAHT Plus In Nieuw West. Ik had een gesprek met Helga van Leeuwen, beleidsmedewerker in dat stadsdeel. Zij zei ‘ik zou graag een AMWAHTopleiding hebben in Nieuw West, maar ik wil dat Markant dat gaat doen’. Ik vroeg me in eerste instantie af wat dat opstarten van de opleiding dan allemaal inhoudt. We hebben er over gesproken dat er trainingen zijn voor producenten en docenten. En er waren binnen Markant een heleboel gegadigden die heel graag een training wilden gaan doen. Dus ik heb nu vier trainers die de docentencursus hebben gedaan. Sommigen wilden het zo graag dat ze het in hun eigen tijd hebben gedaan en dat geeft wel aan dat de animo groot is. En ik vind het prachtig om zo’n kansarme groep als allochtone mantelzorgers naar werk te leiden.
   
  Wat ik van huis heb meegekregen, wat mijn moeder altijd zei: ‘meisje, zorg dat je je eigen broek op kan houden, dan ligt de weg voor je open je kan dan alle beslissingen die je neemt vanuit jezelf nemen, wat je wilt en wat je voelt, dan ben je van niemand afhankelijk’. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat geeft je een vrijheid. En wat ik toch bij een heleboel doelgroepen zie, zeker deze groep die AMWAHT gaat doen, die hebben die vrijheid niet. Maar dit is wel stap één. En wat ik hoor is dat uit de intakegesprekken ook blijkt dat dit ook is dit wat ze willen. Ze willen een perspectief, ja. Vanuit dat oogpunt vind ik AMWAHT echt prachtig.
   
  En daarom wil ik ook naar de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, met de vraag of we dit niet stadsbreed kunnen gaan uitzetten in 2013. Want als de werving specifiek in één stadsdeel is, is dat best lastig. Vooral als je de groep gemêleerd wil hebben. Als je de opleiding stadsbreed maakt, kun je hem op verschillende locaties en op verschillende dagen doen en dan is het voor een aantal mensen makkelijker om in te stromen. En als je nu ook ziet: iemand die doet mee en die zegt “ik ken iemand en die wil ook, maar die woont in een ander stadsdeel”, dan moet je ‘nee’ zeggen; en dat is best wel lastig. Zeker ook omdat het een groep lijkt te zijn die moeilijk te benaderen is, die zitten echt thuis; het zijn geen vrouwen die ook een actief sociaal leven hebben.
   
  Ik had vorige week een gesprek met iemand die werkt voor de Raad van Bestuur van Welzijnsorganisatie Cordaan. Die zei “die AMWAHT-cursisten worden weliswaar opgeleid als groepswerker, maar ze kunnen na de cursus ook bij ons instromen als hulp in de huishouding. Er zullen een aantal zijn die zeggen ‘hulp in de huishouding, dat was niet echt mijn bedoeling’, maar dan heb je wel intern weer een opleidingstraject tot verzorgende. En het zijn al verzorgenden eigenlijk”. Ik weet zeker dat DMO er wel oren naar heeft, zeker als ik zeg dat ik Cordaan achter me heb staan. Cordaan moet van DMO ook kansarmen een kans bieden. En Cordaan ziet een mogelijkheid om dat, via ons, te doen met AMWAHT Plus”.

   

 • AMWAHT een schot in de roos

  Wervingsfolder NijmegenInterview met producent Conny van der Aalsvoort, SWON, Nijmegen
   
  “Wij zijn een ouderenwerkorganisatie en we hebben sinds twee jaar ook het coördinatiepunt mantelzorgondersteuning onder ons, als dienst.
  Niet alleen voor oudere mantelzorgers of mantelzorgers voor ouderen, maar mantelzorgers algemeen in Nijmegen. We houden ons ook bezig met de regie van de mantelzorgondersteuning in de stad. En daar past dit project heel goed binnen.
   
  Voor mij was AMWAHT Plus een schot in de roos. Wij waren aan het nadenken hoe wij allochtone mantelzorgers beter konden bereiken en ondersteunen. En we zochten naar een manier waarin we dat konden vormgeven en waarmee we mantelzorg en de dilemma’s die dat oproept meer bespreekbaar konden maken binnen de verschillende gemeenschappen. En AMWAHT Plus raakte die verschillende kanten.
   
  De cursus voor producenten was nuttig, want het blijft moeilijk om te snappen: wat is nou precies het doel? Omdat het verschillende doelen heeft. Voordat je er genoeg in thuis bent om lokaal je eigen partijen er over te kunnen informeren, heb je tijd nodig en daar waren die dagen voor de producenten heel zinvol voor. En natuurlijk om elkaar te stimuleren en te enthousiasmeren.
   
  We hebben een aantal partners gezocht om dit idee in Nijmegen samen op te pakken en iedereen reageert er heel erg enthousiast op. Vooral ook omdat het een methodiek is die al is uitgeprobeerd en producten heeft opgeleverd. Er is al een scholingsprogramma en er zijn allerlei ervaringen opgedaan. Daarom is het voor ons een hele makkelijke manier om dit op te pakken, je hoeft niks meer zelf te ontwikkelen. Of ik nou gesprekken heb met mogelijke partners om het uit te voeren, of met instellingen om stageplaatsen te organiseren, of met organisaties die misschien allochtone mantelzorgers kennen, of allochtone mantelzorgers zelf, iedereen is heel positief en wil graag een bijdrage leveren en ziet ook dat het nodig is.
   
  We zijn eind september gestart. Voor mij kwam het in een flow, dat het min of meer vanzelf ging. Ook de financiering was heel snel rond. Het grootste deel financiert SWON zelf en een deel komt van een fonds uit de regio, het Terra Fonds. De gemeente was enthousiast en wilde ook een bijdrage leveren. En dat toont aan dat het het goede moment is, dat het voldoet aan een behoefte; alles komt bij elkaar. Niks leuker dan meewerken aan een project dat makkelijk en goed verloopt!
   
  De werving doen we samen met het Internationaal Vrouwencentrum en met Het Inter-lokaal en hebben we eigenlijk al achter de rug. We zijn daar voor de zomer mee begonnen. Met een flyer maken en verspreiden en heel veel instellingen en contactpersonen daarvan op de hoogte brengen. We hadden voor de zomer al meer dan twintig belangstellenden. We hebben afgelopen week nog een voorlichtingsbijeenkomst gehad en daarvoor ook nog een persbericht in de plaatselijke krant laten zetten. En dat heeft ook weer heel veel telefoontjes opgeleverd. Dus we hebben met meer dan dertig mensen contact gehad hierover. We merken wel dat er in de praktijk ook weer mensen afvallen. In de intakegesprekken blijkt pas of iemand geschikt is. Ik heb ook al een aantal stageplaatsen. Heel veel instellingen zien er mogelijkheden in om iets wat ze zelf al van plan waren hiermee uit te voeren, of zien het als een hele goede kans op dit nu eens eindelijk aandacht te kunnen geven. Ik probeer een diversiteit aan stage-organisaties te krijgen, zowel organisaties die voor mensen met een beperking werken, als organisaties die met ouderen werken, als voor organisaties die werken in de wijk. Zodat je variatie krijgt en daarbij koppels kunt plaatsen.
   
  Wat ik zelf heel leuk vind om te merken bij de promotie van de opleiding en de reacties op het persbericht is dat ik zie dat de behoefte groot is en dat elke stap die je zet een moment is om het thema onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Dus dat je je niet moet vergissen dat al die kleine stapjes die je zet voordat de opleiding er is, allemaal ook hun waarde hebben”.

   

 • De toekomst ligt in de samenwerking tussen informele en formele zorg

  Interview met beleidsadviseur Erna van Dijk, Zwolle
   
  “De Integratieraad in Zwolle vroeg om meer aandacht voor allochtone mantelzorgers. En er lag al langer de vraag van mantelzorgers zelf om meer lotgenotengroepen. Dus ik ben al langer aan het denken over hoe we de mantelzorgondersteuning kunnen versterken. Daarbij komt nog dat er gemeentelijk niet meer structureel geld bijkomt, zodat het niet mogelijk is om nog meer consulenten te werven. En toen kwam AMWAHT Plus precies op het goede moment, waarmee je èn lotgenotengroepen in het leven roept en ook nog eens de ondersteuning van mantelzorgers kunt versterken.
  Vervolgens hebben we een gesprek gehad met de Vrijwilligers Centrale om te kijken of het ook in hun ideeën paste en of ze er wat mee konden. Zij hebben besloten om een docent deel te laten nemen aan die cursus van BMP. Toen is de zaak verder gaan rollen. Het college moest een bedrag beschikbaar stellen en dat hebben ze kort geleden gedaan.
   
  We hebben wel besloten dat die opleiding niet alleen beschikbaar komt voor allochtone mantelzorgers, maar dat we juist ook de verbreding willen zoeken met autochtone mantelzorgers. Dat heeft twee redenen. Autochtone en allochtone mantelzorgers kunnen elkaar ook versterken. Dat ze elkaar kunnen beïnvloeden, op een positieve manier wat aan elkaar kunnen hebben. Het zou niet uit moeten maken of je autochtoon of allochtoon bent, als je behoefte hebt aan ondersteuning dan moet dat kunnen. We zijn
  heel benieuwd.
   
  Ik verwacht dat de AMWAHT-opleiding gaat werken. Dat betekent wel dat zowel de gemeente als de Integratieraad en de Vrijwilligers Centrale er hard aan moeten trekken om het een succes te laten worden. Want ik denk dat als je aan mensen vraagt om langere tijd vrijwillig deel te nemen aan een opleiding, dat dat nogal wat is. Je zou de nadruk moeten leggen op het investeren in mensen wat je doet en de competenties die zij er mee kunnen ontwikkelen. Als je daar het accent op legt, moet het volgens mij gaan lukken.
  Ondersteuning van mantelzorg is een speerpunt in Zwolle. We proberen er een goede vorm aan te geven, ook omdat ik van mening ben dat de toekomst van de zorg ligt in een goede samenwerking en een goed samenspel van formele en informele zorg. Maar dat houdt wel in dat je de informele zorg moet ondersteunen, moet equiperen daarvoor”.
 • 'Opvoeden is een gesprek' krant

  De afgelopen twee jaar hebben honderden ouders en jongeren in de steden Utrecht, Amsterdam en Rotterdam met elkaar gesproken.

  Lees in de krant over de ervaringen uit het project en zie het als een uitnodiging aan (migranten)ouders en professionals in wijken en buurten om de handschoen op te pakken en samen aan de slag gaan om het gesprek over opvoeden een nieuwe dynamiek en een nieuw perspectief te geven.

  De krant is nu als pdf te lezen en als papieren versie te verkrijgen via onze website 

 • Prinses Máxima neemt boek “Trots zijn op wie je bent” van kinderleesclub in ontvangst

   

  “Trots zijn op wie je bent…”
  een verhaal voor en door kinderen van de Leesclub van Meetingz!

  Meetingz! is een project dat met behulp van vrijwilligers laagdrempelige activiteiten in de Boerhaavewijk in Haarlem organiseert. In de Boerhaavewijk wonen veel mensen die een andere moedertaal hebben dan Nederlands. Daarom staat de Nederlandse taal centraal bij de activiteiten van Meetingz! Er is een Leesclub voor kinderen opgezet en er worden taallessen gegeven aan volwassenen, ook worden er activiteiten georganiseerd om de buurtbewoners meer met elkaar in contact te brengen.

  In de Leesclub van Meetingz! lezen basisschoolleerlingen met veel plezier, ook al hebben ze op school een achterstand. De kinderen gaan wekelijks naar de Leesclub en na drie maanden ontvangen zij een certificaat. Vaak willen de kinderen daarna nog steeds betrokken blijven bij Meetingz!.
  Zo ontstond het idee om als vervolg op de Leesclub verhalen te maken. Het boekje “Trots zijn op wie je bent “, is een eerste product van de Verhalenmakerij. Het is een boek geworden over pesten, er anders uitzien en trots zijn op wie je bent. De kinderen hebben samen het verhaal gemaakt, dat is opgeschreven door vrijwilligers van Meetingz!. We zijn er heel trots op dat Abdelkader Benali voor ons het voorwoord schreef.
  De kinderen maakten het verhaal in februari in het kader van de dag tegen het Racisme op 21 maart.

  Een aantal kinderen van de Leesclub van Meetingz! heeft op 11 oktober hun boekje “Trots zijn op wie je bent” aangeboden aan Prinses Maxima, op Villa Eikenhorst, bij de prinses thuis.

  Voor meer informatie over Meetingz! ga naar: www.meetingzunlimited.nl of naar de Facebookpagina van Meetingz Ekamastraat

   

 • Vierde voortgangsbericht Opvoeden is een gesprek

  Dit voortgangsbericht doet verslag van de ontwikkelingen binnen het project in de periode februari 2012 –juni 2012. Een van de hoogtepunten was de conferentie “Ouderbetrokkenheid is een gesprek” van 25 mei, waar de Landelijke oudergroep haar visiedocument presenteerde. Toevallig nam juist in deze fase de aandacht voor ouderbetrokkenheid breder toe, mede als gevolg van de toespraak van (inmiddels demissionair) minister Marja van Bijsterveldt over het onderwerp. Ter voorbereiding van de conferentie gingen de leden van de oudergroep met verschillende maatschappelijke partijen in gesprek over het visiedocument. De nadruk lag bij deze gesprekken op ouderbetrokkenheid maar ook kwamen de andere onderwerpen uit het visiedocument aan de orde. Leden van de Klankbordgroep en de Initiatiefgroep begeleidden tijdens de conferentie diverse rondetafelgesprekken.
   
  Op lokaal niveau is het experiment Jong gedaan, Oud geleerd in Utrecht tot volle wasdom gekomen. In dit project spraken ouders en jongeren met elkaar over onderwerpen die zij normaal nooit samen bespreken. Het project werd afgerond met een succesvolle presentatie aan de wijk. In Rotterdam werd in verrassend intieme sfeer met de jongeren van Je weet zelluf gewerkt aan de voorbereiding van een advies van jongeren aan scholen om vroegtijdig schooluitval te voorkomen. Tenslotte is in Amsterdam gestart met het bijzondere project Vaders best, waar vaders van verschillende komaf samen spreken over de rol die zij als vader hebben gehad, gevoelens van schuld, schaamte maar ook trots en hoop.

 • Verslag Vaders Best (in West)

  Inleiding

   
  In 2010 en 2011 hebben er in Amsterdam Zuid-Oost, op initiatief van Clay Toppenberg en Richard Knel, zelf vaders van Caraïbische afkomst, vier trainingen voor vaders plaatsgevonden. Doel van deze trainingen was om bij te dragen aan de emancipatie van in eerste instantie Caraïbische vaders, door ze aan te spreken op:

  • hun beelden over vaderschap
  • de manier waarop ze die willen invullen

  En ze te ondersteunen bij het in praktijk brengen van deze beelden.
   
  In het traject dat organisatorisch is ondersteund door Streetcornerwork Zuid-Oost is veel aandacht geweest voor de persoonlijke ontwikkeling van de vaders en zijn veel issues die te maken hebben met opvoeden aan de orde geweest. Per week werd een ander thema door een deskundige behandeld. Het succes van de methodiek ligt vooral in de veilige sfeer waarin vaders met elkaar in discussie kunnen gaan. Een belangrijke rode draad is het thema van "afwezige vaders" geweest.

  • Zijn vaders afwezig?
  • Waarom is dat zo?
  • Wat willen vaders anders doen?

   
  Een van de punten die de vaders wilden leren is beter te communiceren met hun (ex) partners en met hun kinderen, zodat ze hun vaderrol beter kunnen invullen.
   
  Om de succesvolle training uit te breiden naar vaders met een andere culturele achtergrond en naar ander stadsdelen en om de resultaten ook op stedelijk en landelijk niveau te verspreiden zijn Clay Toppenberg en Richard Knel een samenwerkingsverband aangegaan met de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), onder meer initiatiefnemer van het project “Opvoeden is een gesprek”. In april 2012 werd besloten tot een eerste proeftraject in Amsterdam West.
   
  Via het Steunpunt Emanicaptie in Amsterdam kon een beperkte subsidie worden verkregen voor een eerste serie van vier bijeenkomsten met vaders van verschillende achtergronden. Tijdens de voorbereiding van die bijeenkomsten bleken er in West nog twee partijen te zijn die graag wilden bijdragen aan een vadertraining: Kantara-brug een projectorganisatie uit de buurt die inzet op het maken van verbindingen tussen verschillende bevolkingsgroepen en Artant bureau voor nieuwe cultuur dat zich onder meer bezighoudt met het bespreekbaar maken van huiselijk geweld. Kantara-brug en Artant bleken aanvullende gelden te hebben voor een weekend training voor vaders/mannen, waarbij ook het voorkomen van huiselijk geweld een onderwerp zou zijn.
   
  Gezien deze positieve ontwikkelingen besloot de stichting BMP vanuit het project Opvoeden is een gesprek ook een financiële bijdrage te leveren. Hierdoor kon een compleet trainingstraject, vergelijkbaar met de omvang van de eerdere trainingen in Zuid-Oost, uitgevoerd worden. 

 • Wekelijkse gesprekken

  Aan de grote tafel in de hal van wijkschool Charlois gebeurt iets bijzonders. Daar, onder het licht van de dakkoepel, komt wekelijks een groep jongeren bijeen om te praten over hun ervaringen met school en hun levensloop. Het zijn allen jongeren met een verhaal en met een indrukwekkend vermogen om naar zichzelf te kijken en de gebeurtenissen uit hun levens in context te plaatsen. Zij hebben school vroegtijdig verlaten of denken erover om dat te doen. Aan tafel spreken ze over hun jeugd, hun dromen, hun angsten of twijfels en hun ervaringen met school.

   
  De eerste serie bijeenkomsten vindt plaats in de periode april-juni 2012. Bij elke bijeenkomst wordt een vraag voorgelegd, zoals ‘wat betekent een diploma voor jou’, ‘wat heb je nodig van jezelf, school en je ouders om je diploma te halen?’ Daarnaast vertellen de jongeren over zichzelf aan de hand van spoken word teksten, collages of van een voorwerp of afbeelding waar zij iets mee hebben.
   
   
   
   
   
 • Documentaire Jong gedaan - Oud geleerd op YouTube

  In het project Jong gedaan - Oud geleerd spreken Utrechtse migranten jongeren en ouders met elkaar over opvoeden.

  Het project, dat de Stichting BMP in samenwerking met Jou, jongerenwerk, en het 3-generatiecentrum in Kanaleneiland uitvoerde, is gevolgd door een filmploeg die de voorbereidingen en ontmoetingen tussen ouders en jongeren vastlegde.

  In de korte documentaire "Jong gedaan - Oud geleerd", onder regie van Anna van 't Hek en Alette van Zwieten, kunt u iets zien van de gesprekken die zij het afgelopen half jaar voerden.

 • Première theaterstuk Over grenzen

   

  Het publiek verzamelt zich in de hal van de school. Dan worden wij door een strenge stem toegesproken dat de voorstelling gaat beginnen en dat iedereen wordt gevraagd mee te lopen naar de theaterzaal. Het is de gastvrouw van de avond, die de rol van strenge opvoeder speelt…

  De rode draad van de voorstelling is de voice over van een aanstaande vader die zich afvraagt wat hij bij het opvoeden allemaal tegen zal komen. Aan de hand van zijn verhaal wordt een reis gemaakt langs de stellingen.

  Zo zien wij filmbeelden van een Turkse, een Nederlandse en een Surinaamse vrouw die aan het koken zijn, waarbij zij vertellen over goede herinneringen aan vroeger. Terwijl het publiek hiernaar kijkt vult de lucht zich van achter uit de zaal met de geur van pindasoep. Dan klinkt onverwacht stoere breakdancemuziek en springen beurtelings vanuit verschillende hoeken uit de zaal tieners tussen het publiek die met elkaar een aanstekelijke dance battle “over grenzen” aangaan. Hierna volgt een indringende scène van een moeder die vertelt over haar eigen moeilijke jeugd. Vanuit het donker zien wij haar kind in een bundel licht zorgeloos spelen. “Je wilt je kind dat geven wat je zelf niet hebt gehad.”

  Een van de hoogtepunten van de voorstelling is de opvoedmasjien. Een groep kinderen van de Troelstraschool is gevraagd een machine te ontwerpen voor het vervullen van bepaalde opvoedtaken. Op film prijzen zij hun machines aan het publiek aan. Zo is er een machine die voorziet in grote hoeveelheden zakgeld, een machine die onbeperkt liefde geeft en een machine die zorgt dat je altijd op tijd van school wordt gehaald als je ouders dat zelf niet doen. In de zaal is ook een heuse opvoedmachine te bewonderen.

Pagina's