Video's

 • Nijmegen en Opvoeden is een gesprek

  Naar Nijmegen voor een lunchgesprek over de filosofie van Opvoeden is een gesprek met deelnemers van gemeente en instellingen, georganiseerd door twee enthousiaste (pleeg)ouders. Heel bijzonder dit soort initiatieven.

 • Initiatiefgroep bijeen

  Het was weer een prima bijeenkomst van de Initiatiefgroep Opvoeden is een gesprek. We gaan het project afsluiten met een manifestatie waar iedereen die bij het project betrokken is kan vertellen of laten zien wat dit betekent en hoe het onderwerp opvoeden vanuit migrantenperspectief verder opgepakt en uitgewerkt kan worden. De Initiatiefgroep gaat een manifest maken.

 • Lunchbijeenkomst AMWAHT-Plus

  Vandaag was de lunchbijeenkomst voor producenten van de AMWAHT opleiding voor mantelzorgers. Niet iedereen kwam, maar de mensen die er waren hadden zoveel uit te wisselen dat de tijd vloog. Zo bijzonder om te horen hoe het gaat in Breda, Zwolle, Alkmaar... en het enthousiasme van de mensen die de opleiding organiseren te voelen.....en ook nog telefoontjes uit Zeist en Zaandam dat er interesse is.

 • Schitterende tweedaagse

  Een schitterende tweedaagse cursus met trainers en projectbegeleiders die aan de slag willen met de plaatselijke programma's Opvoeden is een gesprek. Wat een energie en wat een kwaliteiten waren daar aanwezig. De deelnemers wisten elkaar en ons telkens te inspireren. Het vertellen van verhalen en de betekenis daarvan stond centraal en ieder gaf daar op eigen wijze invulling aan. Een kort avondprogramma voor eigen presentaties rond het thema Opvoeden en verhalen groeide uit tot een avondvullend programma.


  Mensen waren bereid ook kritisch naar hun eigen rol te kijken en zochten verbinding met elkaar om massa te maken tegen de bureaucratische systemen die zovelen beknotten in de mogelijkheden om hun vak uit te voeren. Heel bijzonder en heel veel dank aan iedereen die zo van harte meedeed.
 • Wethouder Louwes bij presentatie Je Weet Zelluf

  Vandaag hoorden we dat wethouder Korrie Louwes van de gemeente Rotterdam op 7 december naar de presentatie van de jongeren van Je Weet Zelluf komt. Zij zal reageren op hun advies om vroegtijdige schooluitval te voorkomen. Zadkine Zuid, Montessoriweg 15.00 uur.

 • Presentatie 7 december

  De presentatie van het advies van jongeren over het voorkomen van vroegtijdige schooluitval is op 7 december van 15.00 tot 17.00 uur. in het Auditorium Zadkine Zuid Montessoriweg 14, Rotterdam.

  Met spoken word, film, muziek en meer.
  Creatieve reacties van de schoolleiding van Zadkine Zuid, studenten, docenten, de studentenraad en de gemeente Rotterdam.

  De presentatie is bedoeld voor studenten, docenten, ouders, gemeente, stagebegeleiders en andere betrokkenen

  Kom, kijk, luister en praat mee.

 • AMWAHT Reisverslag

  AMWAHT, een opleiding voor allochtone mantelzorgers die inzet op eigen kracht en eigen netwerken, is bezig zich te verspreiden over Nederland.
  De opleiding gaat van start in steden in alle wind­richtingen.
  In dit Reisverslag doen we kort uit de doeken wat de AMWAHT opleiding inhoudt en geven wij een overzicht van de steden die al enthousiast meedoen.

  Ook gaan we in op de rollen van producenten en docenten en doen we verslag van de manier waarop zij zich voorbereiden op hun taak.
  Door het Reisverslag heen vertellen enkele producenten, een docent en een beleidsmedewerker wat hun erva­ringen tot nu toe zijn en hoe ze tegen de opleiding aankijken. 
  Tenslotte is er informatie voor wie alsnog met een AMWAHT opleiding wil starten.

 • Maak het touw los

  Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Weinig mensen weten echter wat de bewoners van Kanaleneiland, het voormalige Rozeneiland, bezighoudt en hoe zij denken over onderwerpen als opvoeden, partnerkeuze, straatcultuur en dergelijke. 

  In dit boekje zijn die verhalen wel te lezen. Jongeren en ouders van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst (meestal niet uit dezelfde gezinnen) spraken in aparte bijeenkomsten over opvoeden en alles wat daar mee samenhangt. Ze onderzochten waar ze gewoonlijk wel over praten en de onderwerpen die eigenlijk nooit aan bod komen. Daarna was er de ontmoeting. Een moment waar naar met nieuwsgierigheid, maar ook met wantrouwen werd uitgekeken. Willen de ouders wel naar ons luisteren? Zouden de jongeren ons wel begrijpen? Dit alles heeft tot dit indringende boekje geleid, dat van twee kanten te lezen is.

  Het boekje is voor € 14,50 te bestellen via onze website onder producten.

  Met prachtige illustraties van Rozemarijn Tromp

 • Slotpresentatie Je weet zelluf - 7 december

 • Opvoeden is een gesprek in Marokko, Suriname en Turkije

  Opvoeden is een gesprek in Marokko, Suriname en Turkije

  Presentatie op vrijdag 18 november op de werkconferentie in het West-Indisch Huis

  Deze publicatie doet verslag van drie verkenningen die zijn uitgevoerd naar het actuele gesprek over opvoeden in Marokko, Turkije en Suriname.
  Hij is bedoeld voor verschillende lezers.
  Allereerst natuurlijk voor migrantenouders die nieuwsgierig zijn welke ontwikkelingen op het gebied van opvoeden zich hebben voorgedaan, sinds zij zijn vertrokken.
  In de tweede plaats voor professionals die iets willen begrijpen van de opvoedkundige praktijken in de landen waar Nederlandse migranten vandaan komen.
  En in de derde plaats voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken over opvoeden in verschillende landen.

  De publicatie is via onze website te bestellen.

Pagina's