Opvoeden in spannende tijden - conferentie 5 november 2015

2015

Opvoeden in spannende tijden - conferentie 5 november 2015

Het zijn spannende tijden om een kind of jongere in op te voeden. We horen over oorlog, aanslagen, radicaliserende jongeren, de komst van vluchtelingen naar Europa. Daarbij komen de grote veranderingen in de (jeugd)zorg en de onzekere economische vooruitzichten voor de jonge generaties. En er is de snelle opkomst van social media. Ouders uit de verschillende Wijkacademies Opvoeden maken zich zorgen en vragen zich af hoe zij om moeten gaan met deze spanningen. Tijdens de conferentie Opvoeden in spannende tijden spraken ouders, vrijwilligers en professionals met elkaar over wat zij spannend vinden, wat dit voor hen betekent en welke boodschap zij voor de samenleving hebben. Hun boodschap is dat je vooral met elkaar in gesprek moet blijven. 

Regie: 
Gijs Hoekstra
Productie: 
60Frames