Ronduit ziek blog

Als je partner je mantelzorger wordt

De impact van je eigen ziekte op de relatie met je partner, daarover ging het afsluitende groepsgesprek van de VerhalenKaravaan van het project Ronduit ziek. Dit project is een initiatief van stichting BMP en ontstaan naar aanleiding van vragen van ouders en patiëntenverenigingen. Doel is om binnen en buiten gezinnen een zorgzaam gesprek mogelijk te maken over ouderschap en opvoeden als een ouder langdurig ziek is. Daarnaast wil het project contact bevorderen tussen mensen die in vergelijkbare situaties leven.

De online VerhalenKaravaan begon met individuele inspiratiegesprekken gevolgd door groepsgesprekken. Als afsluiting wilden de deelnemers hun ervaringen in bredere kring delen. Journalist Maarten Dallinga sprak met hen en maakt de podcast Niet alleen ziek, die vanaf 26 januari 2021 wekelijks te beluisteren is.

Ik kan mijn ervaringen niet delen

Chronisch zieken vinden elkaar meer, maar rond partners blijft het stil, zo vertelt een moeder met een partner die een langdurige ziekte heeft. Ik sprak met haar voor het project Ronduit ziek omdat we na een vervolg willen ontwikkelen voor partners. Ronduit ziek is ontstaan naar aanleiding van vragen van ouders en patiëntenverenigingen en ontwikkeld door stichting BMP. Dit project wil binnen en buiten gezinnen het zorgzame gesprek over ouderschap en langdurige ziekte stimuleren en het lotgenotencontact bevorderen.

De onderschatte impact van ziekte op ouderschap

De afgelopen maanden sprak ik met ouders over de impact van een chronische ziekte op het opvoeden en ouderschap. Ik had met een aantal moeders narratieve inspiratiegesprekken in het kader van de VerhalenKaravaan van het project Ronduit ziek. Dit project is ontstaan naar aanleiding van vragen van ouders en patiëntenverenigingen en ontwikkeld door stichting BMP. Ronduit ziek wil binnen en buiten gezinnen het zorgzame gesprek over ouderschap en langdurige ziekte stimuleren en het lotgenotencontact te bevorderen.

Oorverdovend stil en ronduit ziek

"Jij bent de eerste die vraagt naar de impact van mijn ziekte op het opvoeden en mijn ouderschap. Waarom is deze vraag niet gesteld door mijn huisarts, in het ziekenhuis of door mijn ergotherapeut?" zo reageert een moeder met reuma die deelneemt aan de VerhalenKaravaan van het Project Ronduit ziek, een initiatief van stichting BMP. Deze Karavaan bestaat uit inspiratiegesprekken waarin de wens van een ouder met een langdurige ziekte centraal staat. Hoe willen zij binnen en buiten het gezin praten over ouderschap, opvoeden en de impact van de ziekte? 

Anders normaal - Normaal Anders

Hoe kan ik met mijn bijna volwassen kinderen praten over het “Anders normaal”? Dit is de vraag van een moeder die ongeveer twee jaar weet dat ze een chronisch ziekte heeft met een onvoorspelbaar verloop. Of een nieuwe behandeling zal aanslaan, is onduidelijk. Het “Anders normaal” verwijst naar de impact van een chronische ziekte op haar, het gezinsleven en de onderlinge relaties. Met deze ouder had ik een narratief inspiratiegesprek voor de Verhalen Karavaan van het project Ronduit ziek; een gesprek waarin de hoop of wens van de ouder centraal staat.

Lef verzamelen en de sprong wagen

Als een van je ouders langdurig ziek is, heeft dat veel invloed op je leven. Maar er over praten met je ouders is niet vanzelfsprekend. Wat vraag je wel of niet? En wanneer begin je er over? Je wilt ze niet nog meer belasten… Een vriend of vriendin er over vertellen en om raad vragen, wil je misschien wel. Maar zij zijn met heel andere dingen bezig. Begrijpen ze jou wel?

Om een antwoord te vinden op dit soort vragen starten we in het kader van het project Ronduit ziek een digitaal VerhalenLab voor jongeren met een langdurig zieke ouder. Vandaag had ik een kennismakingsgesprek met een deelnemer. Onderdeel van dit gesprek is dat ik vraag om uit een serie met fotokaarten één foto te kiezen voor de situatie nu én één foto voor de hoop wat het VerhalenLab gaat opleveren.

Rijke verhalen van MBO-studenten

Gebeurtenissen en ervaringen, ons leven zit er vol mee zoals een sterrenhemel vol met sterren. Maar welke ervaring is de moeite waard om met anderen te delen? En hoe nodig je iemand uit tot het vertellen van een rijk verhaal? Verhalen die lijntjes bevatten naar andere gebeurtenissen, andere mensen en die laten zien wat mensen belangrijk vinden.

Woensdag 15 april gaf ik samen met mijn college Saskia Moerbeek een workshop De kracht van verhalen aan eerstejaarsstudenten van het MBO Utrecht. We beloofden de studenten dat ze na de workshop een werkvorm in hun achterzak zouden hebben die ze zelf zouden kunnen toepassen in hun beroepspraktijk. Ze gingen een verhaal vertellen, luisteren als een vriend of vriendin en kijken welke vragen zij wilden stellen om een verhaal rijker te maken.