Kerngroep Wijkacademie Opvoeden in Schalkwijk geïnstalleerd

Op woensdagmiddag 9 oktober heeft Wethouder Jan Nieuwenburg van de gemeente Haarlem de aftrap gegeven voor de wijkacademie Opvoeden in Schalkwijk.

In het gesprek dat aan de officiële installatie vooraf ging vertelden Irish Verwey van Meetingz! en Saskia Moerbeek van stichting BMP kort iets over de geschiedenis van de Wijkacademie en de vruchtbare samenwerking tussen beide organisaties. Daarbij merkten zij op dat de Wijkacademie Opvoeden in Haarlem nu al een eigen karakter heeft, omdat de kerngroep niet alleen uit ouders bestaat, maar ook uit jongeren. Zij hebben immers ervaring met opgevoed worden!

De wethouder vertelde dat hij best trots is dat Haarlem een van de drie gemeenten in Nederland is waar een wijkacademie ontwikkeld wordt. De gemeente heeft de afgelopen tijd veel energie gestoken in de transitie van de Jeugdzorg en veel nadruk gelegd om de eigen kracht van bewoners en ouders. Dat beleid werpt zijn vruchten af, zo constateerde hij.

Daarna kwamen de kerngroepleden zelf aan het woord. Ze vertelden hoe belangrijk ze het vinden om ouders met andere achtergronden beter te leren kennen en om van elkaar over opvoeden te leren. Ook willen de kerngroep leden graag zelf initiatieven nemen om bepaalde onderwerpen rond opvoeden in de wijk aan de orde te stellen. Ze ervaren dat instellingen als het Centrum voor Jeugd en Gezin voor veel ouders uit de wijk een hoge drempel hebben en dat ze gemakkelijker naar Meetingz! of naar andere ouders stappen. In het gesprek dat daarop volgde kwam ook het onderwerp sport aan de orde. Voor kinderen is bewegen heel goed, daar waren de wethouder en de kerngroepleden het over eens. Maar ouders ervaren vaak financiële en andere belemmeringen om hun kind te laten sporten of zelf actief betrokken te zijn bij de sportclub. Met dit onderwerp zal de kerngroep zeker aan de slag gaan. 

De twee medewerkers van het CJG die aanwezig waren bij de installatie reikten de kerngroep nadrukkelijk de hand en willen de groep graag ondersteunen met publiciteit, ruimtes en dergelijke.

Na het officiële fotomoment kregen de wethouder en de CJG medewerkers een plantje aan geboden zodat ze nog vaak zullen denken aan de wijkacademie die vanaf nu organisch in Schalkwijk zal groeien.