Laat ik je eens wat vertellen

Kinderen van allochtone komaf krijgen vaak een te laag schooladvies. Uit voorzichtigheid kiezen leerkrachten en scholen er voor om in twijfelgevallen een allochtoon kind een lager advies, of een plek in een lagere opleiding, te geven. Dit gebeurt vanuit het idee dat een kind daarmee de kans krijgt zichzelf te bewijzen.
De vraag is of het klopt dat die steun vanuit thuis er niet is. De vraag is ook wat het met een kind doet als het een lager advies krijgt dan verwacht.
In dit boekje staan verhalen van ouders die merken dat hun kind niet het juiste advies of de juiste plek krijgt.
Ook is er het verhaal van een moeder die zelf een verkeerd advies kreeg. En er is het verhaal van een ouder die andere ouders steunt bij het veroveren van inzicht en kennis in hoe het ingewikkelde Nederlandse schoolsysteem werkt. Twee meisjes stuurden spontaan hun verhaal over hun strenge juf in.
De verhalen zijn verzameld in het kader van de Wijkacademie Opvoeden in de Schalkwijk, een naoorlogse Haarlemse wijk. Ze zijn bedoeld om de tongen los te maken en ouders uit te nodigen om, met elkaar en met scholen in en om de wijk, in gesprek te gaan over hun ervaringen.
 
Het boekje is voor € 2,50 te bestellen (exclusief verzendkosten).