Wijkacademie Schalkwijk start Ouderbrigade

Wijkacademie Schalkwijk start Ouderbrigade
Spreekuur van en voor ouders in Haarlemse wijk

HAARLEM - In Schalkwijk komt een Ouderbrigade. Sinds oktober 2013 draait in Schalkwijk de Wijkacademie Opvoeden. Er komt nu een spreekuur van en voor ouders.

De wijkacademie is ontwikkeld door Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie en is op initiatief van Meetingz! naar Haarlem gehaald. Daarmee bouwde Meetingz! voort op een aantal van haar lopende activiteiten en konden deze verduurzaamd worden. In de Wijkacademie treffen ouders uit de wijk elkaar om met elkaar te spreken over zaken die hen bezighouden wat betreft het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Zij vinden bij elkaar steun en organiseren samen voor andere ouders bijeenkomsten. Zo werd dit jaar in juni de succesvolle Schalkwijkse Conferentie over Opvoeden en Onderwijs georganiseerd. Op deze conferentie stonden, zoals bij alle bijeenkomsten van de Wijkacademie, de ouders en hun verhalen centraal. 

Ouderbrigade

Tijdens de voorbereiding van de Conferentie ontstond het idee een Ouderbrigade op te zetten. Het doel is dat ouders een spreekuur houden waar andere ouders met hun vragen terecht kunnen. Samen wordt dan gezocht naar oplossingen. Een professional van OCK het Spalier ondersteunt de Ouderbrigade. De spreekuren van de Ouderbrigade starten in januari 2015 en vinden plaats bij Meetingz! in de Ekamastraat 19, Haarlem. De spreekuren zijn elke eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. 

Eigen kracht

De deelnemers aan de Ouderbrigade worden met een training toegerust op hun taak. Vorig jaar is de training al begonnen. Communicatie staat vrij centraal in de training. Ook de sociale kaart komt aan bod. Voor dit onderwerp is het CJG uitgenodigd om haar kennis te delen met de ouders. De training wordt verzorgd door Meetingz! en BMP. Met dit initiatief laten ouders zien dat ook zij deskundig zijn als het om opvoeden gaat en dat zij andere ouders op een laagdrempelige manier kunnen ondersteunen. Een burgerinitiatief zoals de gemeente het graag ziet, waarbij de eigen kracht van mensen aangesproken wordt.

Oudergroepen

De Wijkacademie is momenteel ook doende een drietal zogenoemde 'filialen' te openen op scholen in de wijk. De ouders van de Wijkacademie vinden het belangrijk dat ook andere ouders met elkaar in gesprek raken over hun ervaringen met opvoeden en hun kennis en inzichten delen. Daarom zoeken ze aansluiting bij bestaande oudergroepen in school. In de filialen wordt informatie uit de Wijkacademie gedeeld en geluisterd naar wat er onder ouders leeft. 

Bent u ouder en wilt u meer weten over de Ouderbrigade, bel dan met N. Binet via tel. 06- 81957039. Bent u van een school en wilt u meer weten over de 'filialen' van de Wijkacademie, bel dan met Saskia Moerbeek van stichting BMP via tel. 020-4282728. Stichting Meetingz! Unlimited, kortweg Meetingz!, heeft onder andere als doel de sociale cohesie in de Boerhaavewijk te bevorderen.