Cursus voor professionals

In Haarlem, Den Haag en Amsterdam bestaan Wijkacademies Opvoeden. Deze wijkacademies worden gedragen door kerngroepen van ouders en soms ook jongeren. Zij spreken met elkaar over belangrijke opvoedthema’s en bedenken plannen om de onderwerpen die zij belangrijk vinden op een aantrekkelijke manier in hun wijk aan de orde te stellen.

De Wijkacademies worden ondersteund door de stichting BMP en lokale partners. Vanaf oktober 2015 zal de rol van BMP worden overgenomen door professionals van bestaande instellingen uit de omgeving van de Wijkacademies. Vanaf die datum gaat er in de drie experiment-gemeentes ook een tweede Wijkacademie Opvoeden van start.

Om professionals van Centra Voor Jeugd en Gezin, Ouder-en-Kind teams, Opbouwwerk, Sociale Wijkteams, en dergelijke voor te bereiden op het ondersteunen van Wijkacademies opvoeden organiseert de stichting BMP in samenwerking met Lotus&Tulip een speciale cursus.

Inschrijven voor de cursus kan tot 10 september 2014 door een e-mail met motivatie en CV te sturen aan: opvoeden@stichtingbmp.nl o.v.v cursus voor professionals

Doel van de cursus

Het vergroten en versterken van de handelingsmogelijkheden van professionals om langdurige netwerken van ouders en jongeren rond het thema opvoeden op wijk- en buurtniveau te stimuleren en de ondersteunen.

Profiel deelnemers:

HBO niveau en minimaal vier jaar werkervaring 

Uitgangspunten

 • Werken op basis van de verhalen van mensen zelf
 • Procesmatige benadering
 • Programmatisch en productgericht werken
 • Gelijkwaardigheid van betrokkenen

Resultaten

Deelnemers leren aan de hand van praktijkoefeningen, theoretische inzichten en onderlinge uitwisseling, nieuwe methodieken en benaderingen om het gesprek van ouders (en jongeren) over opvoeden te ondersteunen, zonder zelf de regie over te nemen.

Na het traject zijn deelnemers in staat om:

 • Netwerken op lokaal niveau op te zetten, te bundelen en samen te laten werken
 • Groepsprocessen met ouders en jongeren methodisch te begeleiden
 • Signalen van ouders en jongeren te vertalen naar beleid en activiteiten
 • Creatieve dwarsverbanden te leggen tussen betrokkenen,
 • Uw persoonlijke visie, attitude en gedrag over het voetlicht te brengen
 • Te werken van uit een integrale aanpak
 • De meerwaarde van diversiteit te benutten
 • Uw eigen kwaliteiten, mogelijkheden en valkuilen te benoemen
 • Beter om te gaan met de uitdagingen van deze tijd

Voor meer informatie: