Wijkacademies Opvoeden - Vierde voortgangsbericht verschenen

“Hoe gewoon is het om op straat het kind van een ander aan te spreken op het gedrag?” “Hoe kun je met een ouder op het schoolplein een gesprek beginnen over opvoeden?” “Hoe kun je ouders steunen waarvan je ziet dat ze het moeilijk hebben?” Zo maar een paar vragen die ouders van de diverse Wijkacademies Opvoeden zichzelf stellen omdat zij een fijn en veilig opvoedklimaat voor hun kind en in de wijk willen stimuleren. Hoe doe je dat en welke hobbels kom je als Wijkacademie tegen, dat is de rode draad van dit vierde voortgangsbericht van het project Wijkacademie Opvoeden en meer.

U leest onder andere over vaders die als opvoeders binnen het gezin en daarbuiten steeds zichtbaarder zijn. Ook gaan we in op de toenemende maatschappelijke spanningen in Nederland en Europa en de invloed van de polarisatie in de (social) media op (migranten) ouders. Verder vragen de wijkacademies vragen aandacht voor armoede en opvoeden. Wat betekent dit voor ouders en voor de manier waarop zij opvoeden en hoe kunnen we dit belangrijke onderwerp op de politieke en maatschappelijke agenda krijgen?

De werkwijze van de wijkacademies: verhalen delen, thema’s benoemen en bedenken hoe je die op een creatieve manier binnen de wijk onder aandacht wilt brengen, spreekt aan. Momenteel zijn er 19 wijkacademies die zijn gestart of binnenkort gaan starten.