Een echte AMWAHT-groep

Auteur: 
Gerben Kroese

Op 22 maart mocht ik te gast zijn bij de Nijmeegse AMWAHT-groep (daar bekend onder de naam AMSS, Allochtone Mantelzorgers Samen Sterk). De groep kwam die dag voor de laatste keer bijeen voordat de deelnemers aan hun stages begonnen.

De groep bestaat uit deelnemers met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Colombiaanse, Armeense en Afghaanse achtergrond.  Niet, zoals vaak, alleen vrouwen, ook twee mannen maken deel uit van de groep.

De laatste groepsbijeenkomst werd gebruikt om met behulp van twee oefeningen (de zorgtaart en de ik-bloem) te bekijken wat er was veranderd sedert de eerste keer dat ze die oefeningen, in het begin van de cursus, deden. Hierdoor werd duidelijk dat familie bij velen wat minder centraal was komen te staan, dat grenzen beter werden bewaakt en dat er meer balans kwam tussen zorgtaken en tijd voor jezelf.

Er was – zoals in elke bijeenkomst – veel ruimte voor de verhalen van de deelnemers. De veiligheid in de groep zorgt voor een grote mate van openheid. Deelnemers luisteren aandachtig naar de verhalen van elkaar en zijn goed in staat elkaar advies te geven.

Verhalen zijn – zo bleek eens te meer – belangrijk in een AMWAHT-opleiding. Ze vormen de kern van de groep. Er werd serieus gepraat, geluisterd en gelachen. Deelnemers voelen zich thuis in de groep: “het is familie geworden”, “ik wacht de hele week tot het vrijdag is”, “de opleiding is voor mij, mijn tijd”, vertelden de deelnemers mij. Vol lof waren ze over de docenten: Hatice en Dorien.

De groep besprak de komende stages en de voorbereiding daarop. Alle cursisten hebben een zichtbare ontwikkeling meegemaakt en zijn sterker geworden. Ze voelen zich klaar om aan hun stages te beginnen en hebben er zin in. Ik weet zeker dat ze de stageperiode succesvol af zullen ronden.

Ze zullen in tweetallen stage lopen bij onder meer de volgende instellingen:

  • Pro Persona, Arnhem: (lotgenotengroep allochtone mantelzorgers)
  • Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning Nijmegen (lotgenotengroep)
  • Inter-Lokaal, Nijmegen (Somalische, Marokkaanse en Antilliaanse groepen)
  • De Waalboog, Nijmegen, gasthuis voor mensen met dementie (bijeenkomsten voor hun mantelzorgers)

De certificaten voor de praktijkstages zullen worden uitgereikt op 21 juni.

Tijdens mijn bezoek werd ik getroffen door de overeenkomsten van deze groep met de Amsterdamse en Utrechtse pilotgroepen.  De centrale rol van verhalen, de openheid en veiligheid in de groep, het enthousiasme bij de deelnemers en de kracht die ze aan het einde uitstralen maken deze groep tot een ‘echte AMWAHT-groep’.