De Molenwijk door elkaar

Een community project van stichting BMP en Framer Framed

Van wie is de Molenwijk?

Wat is de geschiedenis van de wijk?

Wat zijn de verhalen van de mensen die er wonen?

Welke thema’s zijn belangrijk?

Welke kunstvormen passen in deze wijk?

 

Vanaf september 2020 gaat in de Amsterdam Noord het community project De Molenwijk door elkaar van start. Dit project, dat twee jaar duurt, wordt gedragen door een kerngroep van (jonge) vrouwen. Een deel woont al lang in deze wijk, een ander deel is er recent komen wonen.

Doel van het project is

  1. De deelnemers te steunen in hun persoonlijke ontwikkeling en hen gelegenheid te bieden om hun Nederlands te oefenen.
  2. De deelnemers te trainen zodat ze levensverhalen kunnen verzamelen van mensen die er wonen en de geschiedenis van de wijk in kaart kunnen brengen.
  3. Thema’s te bespreken die voor de wijk van belang zijn (b.v. opvoeden, armoede, solidariteit e.d.)
  4. De verzamelde verhalen aan de buitenwereld presenteren.
  5. Creatieve programma’s te ontwikkelen om belangrijke thema’s aan de orde te stellen en verschillende groepen bewoners te verbinden.
  6. Als opdrachtgever voor kunst in de openbare ruimte te fungeren.
  7. Samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties in en om de Molenwijk om de eigen netwerken te vergroten.

De kerngroep gaat in oktober 2020 van start. De groep komt bijeen in de Werkplaats Molenwijk van Framer Framed. Via blogs en nieuwsbrieven houden we je op de hoogte.

De Molenwijk door elkaar wordt gefinancierd met bijdragen van het: