Verhalen uit de Molenwijk

We hadden een leuke kerngroep van vrouwen voor het community project De Molenwijk door elkaar. In oktober dachten we nog dat we dan wel niet met 20 deelnemers, maar in ieder geval met 10 deelnemers konden starten. Maar CoVID-19 is onberekenbaar. Qua groepsgrootte en 1,5 meter afstand konden we bijeenkomen, maar toen bleek dat er enkele dames van de groep zelf ziek waren. Toen ze weer waren opgekrabbeld trad de nieuwe lockdown in werking. Maar van stil zitten houden we niet. Dus daarom zijn medewerkers van BMP zelf begonnen de vrouwen van de kerngroep en andere wijkbewoners te interviewen. Daarbij gaan we op zoek naar hun persoonlijke levensverhalen, hun beleving van de wijk en hun dromen voor de toekomst. Als je het zelf een keer hebt meegemaakt, is het later makkelijker om te leren interviewen, is de gedachte. En ondertussen verzamelen we al een hoop input voor het moment dat de bijeenkomsten wel kunnen doorgaan. Dan krijgen de kerngroepleden een cursus hoe ze zelf oral history interviews kunnen houden en kunnen ze gelijk starten met de analyse van de eerste verhalen van andere wijkbewoners. De bedoeling is dat ze op basis van die verhalen plannen maken voor activiteiten in de wijk en voor kunst in de openbare ruimte. Gelukkig hebben we nog even tijd voordat het project klaar moet zijn.