Projectomschrijving: Wijkacademies Opvoeden en meer

Ga naar de eigen site van Wijkacademies Opvoeden door hieronder op de foto te klikken.

Essentie van het plan is dat er in een buurt of wijk een kerngroep van zo’n tien tot twaalf bewoners (ouders) wordt gevormd die zich zelf ten doel stelt om gedurende vier jaar een Wijkacademie Opvoeden te programmeren en hier zoveel mogelijk andere bewoners en bestaande organisaties en instellingen bij te betrekken. Wie er betrokken wordt kan per programmaonderdeel variëren. De kerngroep houdt zich vooral inhoudelijk met de programmaontwikkeling bezig. Er kan gewerkt worden met de deelprogramma’s van Opvoeden is een gesprek, maar andere programma’s en activiteiten zijn ook mogelijk. Uitgangspunten bij het ontwikkelen van de Wijkacademies zijn:

  • Uitgaan van de eigen kracht van mensen, niet van probleemdenken
  • Levensverhalen als basis voor het gesprek
  • Uitwisseling tussen bewoners van verschillende achtergronden (allochtoon én autochtoon)
  • Initiatiefrijk en outreachend
  • Netwerkbenadering, waardoor mensen wisselend heel actief en meer op afstand betrokken kunnen zijn
  • Programmatisch en methodisch werken.

Een Wijkacademie Opvoeden is dus geen instituut met een vast curriculum, maar een programma dat bewoners stimuleert om met elkaar in gesprek gaan, van elkaar te leren en allianties aan te gaan met scholen en instellingen in de buurt. Om ook mogelijkheden tot verdieping te scheppen, heeft de wijkacademie de beschikking over een “databank” van academici en andere deskundigen die op toegankelijke wijze theorieën over bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie of interculturele pedagogie kunnen overdragen en bespreekbaar maken. Het programma van een wijkacademie duurt vier jaar. De academies vinden een onderkomen in bestaande centra en gebouwen zoals buurthuizen, bibliotheken en dergelijke.

De drie experimenten worden opgezet en uitgevoerd door de stichting BMP, in partnerschap met een lokale organisatie of instelling. BMP draagt ook zorg voor een apart scholingsprogramma voor professionals van instellingen uit de omgeving van de wijkacademie, zodat die op den duur in staat zijn de begeleiding uit te voeren. Daarnaast zorgt BMP voor landelijke bekendheid van de experimenten, het toegankelijk maken van de uitkomsten hiervan, het vormen van een kring betrokken academici en momenten van uitwisseling tussen de drie experimentgemeentes. De titel van het project als geheel is Wijkacademies Opvoeden en meer.

De drie wijken waar de experimenten gestart zijn:

Nieuwe wijkacademies zijn er inmiddels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden.

Wijkacademie Opvoeden is erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Voor meer informatie zie de speciale website: wijkacademieopvoeden.nl/

 

Looptijd vanaf: 
oktober 2013 tot december 2019