Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis

Wijkacademie Stromend Overvecht doet mee in het Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis.
Het netwerk bundelt de krachten van ouders die meewerken aan een betrokken gemeenschap voor kinderen. In het netwerk ondersteunen we anderstalige ouders met taal en we delen opvoedvragen met elkaar, zodat ieder zijn rol als opvoeder en actieve ouder in de wijk kan innemen. Ons doel is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op kunnen groeien in een positieve omgeving waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen. We sluiten aan bij de principes van Vreedzaam als pedagogisch kader.

Als kind wil je je gehoord en gezien voelen. Je wilt het gevoel hebben dat je ertoe doet! Ouders van Betekenis bundelt de krachten van ouders die samen willen werken aan een betrokken gemeenschap voor kinderen. Neem een kijkje op http://oudersvanbetekenis.nl . #oudersvanbetekenis