AMWAHT opleiding voor mantelzorgers, echt iets voor jou!

AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken aan Hun Toekomst. Voor deze naam is gekozen, omdat we het belangrijk vinden dat mantelzorgers verspreid over het land een opleiding kunnen volgen waarin ze:
  1. Aan hun persoonlijke ontwikkeling en de balans in hun leven kunnen werken
  2. Leren hoe ze lotgenotengroepen van mantelzorgers kunnen opzetten en begeleiden
AMWAHT is ooit gestart als een opleiding speciaal voor allochtone mantelzorgers. Nu er meer dan tien opleidingstrajecten zijn afgerond, waarin ook geëxperimenteerd is met mannelijke deelnemers en autochtone deelnemers, durven we met recht te zeggen dat de AMWAHT opleiding geschikt is voor álle mantelzorgers.
Hoe de samenstelling van de groep ook is, telkens weer ontstaat er in de opleidingsgroepen dat speciale AMWAHT-gevoel van verbondenheid, kracht en mededogen dat maakt dat mensen persoonlijk en gezamenlijk een gevoel van thuiskomen ervaren en zich realiseren dat ze ook een toekomst hebben. 
Wil je meer weten over de inhoud en de duur van de opleiding, wie een dergelijke opleiding kan organiseren en welke steun je daarbij van ons kan krijgen, lees dan de nieuwe AMWAHT folder.