AMWAHT Reisverslag

AMWAHT, een opleiding voor allochtone mantelzorgers die inzet op eigen kracht en eigen netwerken, is bezig zich te verspreiden over Nederland.
De opleiding gaat van start in steden in alle wind­richtingen.
In dit Reisverslag doen we kort uit de doeken wat de AMWAHT opleiding inhoudt en geven wij een overzicht van de steden die al enthousiast meedoen.

Ook gaan we in op de rollen van producenten en docenten en doen we verslag van de manier waarop zij zich voorbereiden op hun taak.
Door het Reisverslag heen vertellen enkele producenten, een docent en een beleidsmedewerker wat hun erva­ringen tot nu toe zijn en hoe ze tegen de opleiding aankijken. 
Tenslotte is er informatie voor wie alsnog met een AMWAHT opleiding wil starten.