Nieuwsbrief Mantelzorg Utrecht over AMWAHT

Steunpunt Mantelzorg Utrecht (SMU) gaat in 2013 allochtone mantelzorgers werven die een opleiding willen volgen tot groepsbegeleider. Deze opleiding zal net als voorheen van start gaan onder de naam AMWAHT: Allochtone Mantelzorgers Werken aan Hun Toekomst. Cursisten die het certificaat halen, kunnen bij verschillende organisaties aan de slag als groepswerker. De opleiding is bedoeld voor allochtone (ex-)mantelzorgers die:

  • Merken dat ze in een isolement terechtkomen
  • Zich maatschappelijk willen inzetten
  • Aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  • Zoeken naar (nieuwe) carrièreperspectieven

De Amwaht groep staat open voor iedereen die de Nederlandse taal (mondeling) redelijk beheerst. Cursisten moeten gemotiveerd zijn om de opleiding te volgen en bereid zijn om daarvoor in het privéleven regelingen te treffen. Verder moeten ze in staat zijn tot zelfreflectie aan de hand van begrippen die in de opleiding worden aangereikt. Bij de werving richt SMU zich met name op vrouwelijke mantelzorgers van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst. Bij de samenstelling van de opleidingsgroep wordt gelet op een zekere evenredigheid in de verdeling naar land van herkomst, leeftijd en opleidingsniveau. Zijn er in uw netwerk geschikte kandidaten? Dan kunnen zij voor meer informatie en aanmelding terecht bij J. Verbey, j.verbey@stichtingstade.nl, tel. 030-2361768