Werkconferentie: De toekomst van mantelzorgondersteuning in migrantengemeenschappen in Utrecht

Auteur: 
Wieke van Kempen

 

Werkconferentie:

De toekomst van mantelzorgondersteuning in migrantengemeenschappen in Utrecht

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ingezet in Utrecht om allochtone mantelzorgers te ondersteunen. De initiatieven (zowel individueel als in groepsverband) dragen eraan bij dat allochtone mantelzorgers zich steeds meer bewust zijn van hun rol en leren hoe zij hier mee om kunnen gaan zonder hier zelf aan onderdoor te gaan. Het lotgenotencontact helpt hen hun eigen kracht te hervinden. De deelnemers leren beter voor zichzelf op te komen, zich te uiten en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze leren hun positie in de thuissituatie verbeteren of weten de weg naar ondersteuning beter te vinden.

Hoe kijk jij aan tegen deze initiatieven in het licht van de actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn? Wat voor toekomst zie je voor de mantelzorgondersteuning in migrantengemeenschappen? Wat heb je nodig om die toekomst daadwerkelijk te realiseren? Dit zijn vragen die we graag met je bespreken tijdens de werkconferentie op vrijdag 20 september. 

Doel

 
De werkconferentie heeft als doel om de bouwstenen te benoemen voor een houdbare ondersteuning in de toekomst voor allochtone mantelzorgers in Utrecht. 
Hiervoor brengen we de expertise van de mantelzorgers zelf, de mantelzorgondersteuners/professionals, de ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de gemeente, bij elkaar. We wisselen onze ideeën en ervaringen uit om vanuit ieders expertise te kijken naar de mogelijkheden en eventuele vernieuwingen voor de toekomst.
 

Wereld café 

 
Het wereld Café is een werkvorm die we gebruiken tijdens de conferentie om een levendige gezamenlijke dialoog te voeren. We gaan met elkaar in kleine groepen vanuit betrokkenheid en creativiteit de toekomst van mantelzorgondersteuning in migrantengemeenschappen in Utrecht bespreken. Dit doen we door in drie rondes drie centrale vragen met elkaar te bespreken. Hierbij zullen thema's als eigen kracht, samenwerking, lotgenotencontact en/of individuele ondersteuning, rollen, grenzen en/of vernieuwing in toekomstperspectief, aan bod komen.
 
Voor wie Voor mantelzorgers uit verschillende migrantengemeenschappen, medewerkers van de betrokken instellingen, vertegenwoordigers van de gemeente. 
Wanneer vrijdag 20 september 2013
Tijd 09:00 uur tot 13:30 uur.
Waar Het Drie Generatie Centrum op de Bernadottelaan 23, 3527 GA in Utrecht
Toegang Gratis 
Aanmelding Via n.schellingerhout@ggzutrecht.nl

 

 

 

Programma         

09:00                  Inloop

09:30-09:35        Welkom door de dagvoorzitter

09:35-10:05        Wat gebeurt er in de stad? Korte toelichting over de ondersteuningsvormen in Utrecht door:

  • Mine Özalp Durmaz, voorbeeld eigen kracht, steunpunt GGZ
  • Vertegenwoordiger van de AMWAHT groepen
  • Habiba Chifri, steunpunt mantelzorg
  • Margriet Tiemersma rol van U-centraal–mantelzorgondersteuning
  • Rachida Ibrahimi / Marzouka Boulaghbage, Al Amal

10:05-10:10        Schets van actuele ontwikkelingen binnen zorg en welzijn in relatie tot dit thema, gemeente Utrecht

10:15-10:30        Uitleg Wereldcafé, Huub Beijers (Steunpunt GGZ)

10:30-12:30        Start Wereldcafé in drie rondes van ieder een half uur

12:00-12:30        Terugkoppeling en nabespreking

12:30-13:30        lunch